الویس پرسلی، فوت در ۴۲ سالگی، به تاریخ ۱۶ آگوست ۱۹۷۷

اخبار ,  اخبار فرهنگی , بازیگران هالیوود

 

رابین ویلیامز، فوت در ۶۳ سالگی، به تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۴

اخبار ,  اخبار فرهنگی , بازیگران هالیوود

 

مریلین مونرو، فوت در ۳۶ سالگی، به تاریخ ۵ آگوست ۱۹۶۲

اخبار ,  اخبار فرهنگی , بازیگران هالیوود

 

ایمی واینهاوس، فوت در ۲۷ سالگی، به تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۱
اخبار ,  اخبار فرهنگی , بازیگران هالیوود

پل واکر، فوت در ۴۰ سالگی، به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳:
اخبار ,  اخبار فرهنگی , بازیگران هالیوود